Parsel Tahsisi

Parsel Tahsisi İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Belirtilmiştir.

– Parsel Tahsis Sözleşmesi

– Talep Formu

– Yatırım Bilgi Formu

– Yatırım Taahhütnamesi

– Yetki Belgesi

– İmza Sirküleri

– Sicil Gazetesi Örneği

– Oda Sicil Kaydı

Gerekli Belgeleri İndirmek İçin Tıklayınız…