İmar Planı

Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin alanı için kamu yararı kararı verildikten sonra 2006 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılmış ,2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Alaplı OSB’ nin toplam alanı 815.412 m2 olup, alanın tamamı bölgemiz adına tapuya tescil ettirilmiştir.

Aşağıda ki ekli dosyalarda ayrıntılı parsel bilgisini ve talep formunu bulabilirsiniz.