Parsel Tahsisi

Parsel Tahsisi İçin Gerekli Evraklar Aşağıda Belirtilmiştir.

– Parsel Tahsis Sözleşmesi

– Dilekçe

– Talep Formu

– Yatırım Bilgi Formu

– Yatırım Taahhütnamesi

– Yetki Belgesi

– İmza Sirküleri

Gerekli Belgeleri İndirmek İçin Tıklayınız…